Month: January 2016

Tehnika zbrinjavanja imedijatnim protezama

Tehnika zbrinjavanja imedijatnim protezama. (video izvor: YouTube, text: DCM) Ako je stanje potpornog aparata zuba toliko loše da ne postoji šansa njihovih zadržavanja, odličan način zbrinjavanja pacijenta predstavljaju imedijatne proteze (engl. immediate – odmah). To je vrsta protetskog rada gde

ProTaper system endodontskog zbrinjavanja zuba

ProTaper system endodontskog zbrinjavanja zuba (video izvor: YouTube, text: DCM) ProTaper system endodontskog zbrinjavanja zuba predstavlja savremenu proceduru obrade kanala korena koja podrazumeva korišćenje mašinskih proširivača kao i kompletan sistem odgovarajućih sušača i gutaperki. Koriste se Nikl-Titanijumski instrumenti izrazite fleksibilnosti

Top