Category: Procedure

Poštovani-na,

u ovom odeljku sajta možete naći objašnjenja za neke od stomatoloških procedura koje se vrše u okviru Dental Centra Milić (DCM) . Neki od videa će biti u sopstvenoj produkciji DCM. dok su ostali preuzeti sa royalty-free YouTube kanala.

Watch “Periodontal surgery (Modified Widmann flap)” on YouTube

Watch “Biodentine® from Septodont – Dentin in a Capsule” on YouTube

https://youtu.be/iuhIZ2Jwo7w

Protaper NEXT & PROGLIDER (izvor: YouTube)

Protaper NEXT je sistem rotirajućih instrumenta za obradu kanala korena koji je naslednik Protaper Universal sistema. Omogućava zbrinjavanje još zahtevnijih kanalskih sistema. Sad u DCM.

Tehnika zbrinjavanja imedijatnim protezama

Tehnika zbrinjavanja imedijatnim protezama. (video izvor: YouTube, text: DCM) Ako je stanje potpornog aparata zuba toliko loše da ne postoji šansa njihovih zadržavanja, odličan način zbrinjavanja pacijenta predstavljaju imedijatne proteze (engl. immediate – odmah). To je vrsta protetskog rada gde

ProTaper system endodontskog zbrinjavanja zuba

ProTaper system endodontskog zbrinjavanja zuba (video izvor: YouTube, text: DCM) ProTaper system endodontskog zbrinjavanja zuba predstavlja savremenu proceduru obrade kanala korena koja podrazumeva korišćenje mašinskih proširivača kao i kompletan sistem odgovarajućih sušača i gutaperki. Koriste se Nikl-Titanijumski instrumenti izrazite fleksibilnosti

Top