Higijena usta

Održavajte potpunu higijenu usta. Četkicom očistite zube oko rane, a vrlo nežnim pokretima uklonite naslage koje se mogu skupiti nakon 24 sata na šavovima. Ispiranje Hlor-heksidinom 0.12 % preporučuje se nakon 24 sata (npr. Curasept) nekoliko puta dnevno.