Ko smo?

logo

Dental Centar Milić (DCM) je moderna stomatološka praksa koja pruža sve vrste stomatoloških usluga iz domena konzervativnog i hirurškog zbrinjavanja, protetskih kao i ortodontskih terapija. U DCM su dva stalna stomatologa Dr. Nikola Milić i Dr. Nebojša Šinka, koji sarađuju sa timom lekara kako bi pružili stomatološku uslugu koja je uvek usmerena ka najboljem rešenju za pacijenta.

Dr. Nikola Milić je polivalentni stomatolog sa velikim iskustvom u domenu endodontskog zbrinjavanja zuba, estetske stomatologije, protetskog zbrinjavanja kao i vođenju kompletne stomatološke sanacije. Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Novim Sadu 2001. godine, odsek Stomatologija. Svoj profesionalni put započeo je u Školi Za Rezervne Oficire VJ, sa službom u vojnoj zubnoj ambulanti u Zrenjaninu, da bi nakon toga bio zaposlen u Domu Zdravlja Novi Sad kao dežurni lekar na odeljenju hitne stomatološke zaštite, polivalentni stomatolog u DZ Liman, DZ J.J. Zmaj i DZ Bulevar. Najveći deo svog rada proveo kao in-house polivalentni stomatolog u okviru NIS Petrol-a, gde je bio u jedinstvenoj prilici da iskoristi i unapredi njegovo profesionalno znanje i iskustvo primenom naprednih tehnika zbrinjavanja. U okviru DCM-a radi kao polivalentni stomatolog. Od 2015. godine je i na Klinici za stomatologiju Vojvodine, na specijalističkim studijama iz Bolesti zuba i Endodoncije.

Dr. Nebojša Šinka je polivalentni stomatolog, diplomirao na Stomatološkom Fakultetu u Pančevu 2012. sa prethodno završenom Višom Zubotehničkom Školom u Beogradu. U svom profesionalnom radu i edukaciji prošao je kroz svet zubne thenike, dentalnih materijala – u saradnji sa kompanijom Irtendent , asistencije – u okviru samostalnog angažovanja na VMA, Beogradskom Stomatološkom Fakultetu, privatnih specijalističkih stomatoloških ordinacija, kao i organizacije dentalnih edukacija. U okviru DCM-a radi kao polivalentni stomatolog. Od 2015. godine je i na Klinici za stomatologiju Vojvodine, na specijalističkim studijama iz Stomatološke Protetike.

Docent Dr. Stojan Ivić je specijalista Ortopedije vilica. Diplomirao je 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na smeru stomatologija. Položio je specijalistički ispit iz Ortopedije vilica sa odličnom ocenom 2010. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je u oktobru 2014. godine. Od 2005. godine radi na Klinici za stomatologiju Vojvodine kao lekar specijalista na Odeljenju ortopedije vilica dok je na Medicinskom fakultetu izabran u zvanje docenta 2015. godine na Katedri za stomatologiju. Od 2015. godine je mentor na specijalističkim studijama iz Ortopedije vilica. U okviru DCM radi u domenu svoje specijalnosti.

Dental Centar Milić je vizija Dr. Milića i njegovih saradnika, kao mesto gde pacijenti mogu dobiti potpunu stomatološku uslugu, a da se pri tom ne osećaju neprijatno, nesigurno ili nedovoljno obavešteno.

Naša krilatica je : Detaljno! – što u potpunosti sažima naš odnos prema zdravlju i estetici zuba.