Ko smo?

logo

Dental Centar Milić (DCM) je moderna stomatološka praksa koja pruža sve vrste stomatoloških usluga iz domena konzervativnog i hirurškog zbrinjavanja, protetskih kao i ortodontskih terapija. U DCM su dva stalna stomatologa Spec. dr. stom. Nikola Milić i dr. Nebojša Šinka, koji sarađuju sa timom lekara kako bi pružili stomatološku uslugu koja je uvek usmerena ka najboljem rešenju za pacijenta.

Spec. dr. stom. Nikola Milić  je  stomatolog sa velikim iskustvom u domenu endodontskog zbrinjavanja zuba, estetske stomatologije, protetskog zbrinjavanja kao i vođenju kompletne stomatološke sanacije. Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Novim Sadu 2001. godine, odsek Stomatologija. Svoj profesionalni put započeo je u Školi Za Rezervne Oficire VJ, sa službom u vojnoj zubnoj ambulanti u Zrenjaninu, da bi nakon toga bio zaposlen u Domu Zdravlja Novi Sad kao dežurni lekar na odeljenju hitne stomatološke zaštite, polivalentni stomatolog u DZ Liman, DZ J.J. Zmaj i DZ Bulevar. Najveći deo svog rada proveo kao in-house polivalentni stomatolog u okviru NIS Petrol-a, gde je bio u jedinstvenoj prilici da iskoristi i unapredi njegovo profesionalno znanje i iskustvo primenom naprednih tehnika zbrinjavanja. Specijalista je iz oblasti Bolesti zuba i Endodoncije.

dr. Nebojša Šinka je polivalentni stomatolog, diplomirao na Stomatološkom Fakultetu u Pančevu 2012. sa prethodno završenom Višom Zubotehničkom Školom u Beogradu. U svom profesionalnom radu i edukaciji prošao je kroz svet zubne thenike, dentalnih materijala – u saradnji sa kompanijom Irtendent , asistencije – u okviru samostalnog angažovanja na VMA, Beogradskom Stomatološkom Fakultetu, privatnih specijalističkih stomatoloških ordinacija, kao i organizacije dentalnih edukacija. U okviru DCM-a radi kao polivalentni stomatolog. Od 2015. godine je i na Klinici za stomatologiju Vojvodine, na specijalističkim studijama iz Stomatološke Protetike.

Docent dr. Stojan Ivić je specijalista Ortopedije vilica. Diplomirao je 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na smeru stomatologija. Položio je specijalistički ispit iz Ortopedije vilica sa odličnom ocenom 2010. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je u oktobru 2014. godine. Od 2005. godine radi na Klinici za stomatologiju Vojvodine kao lekar specijalista na Odeljenju ortopedije vilica dok je na Medicinskom fakultetu izabran u zvanje docenta 2015. godine na Katedri za stomatologiju. Od 2015. godine je mentor na specijalističkim studijama iz Ortopedije vilica. U okviru DCM radi u domenu svoje specijalnosti.

Dental Centar Milić je vizija Dr. Milića i njegovih saradnika, kao mesto gde pacijenti mogu dobiti potpunu stomatološku uslugu, a da se pri tom ne osećaju neprijatno, nesigurno ili nedovoljno obavešteno.

Naša krilatica je : Detaljno! – što u potpunosti sažima naš odnos prema zdravlju i estetici zuba.