Otok

Oticanje nakon operacije nije neobična pojava i uglavnom ne predstavlja opasnost. Da biste je izbjegli, prvih 12 sati posle zahvata svakako stavljajte svakih 15 do 30 minuta, led (zamotan u plastičnu vrećicu i tkaninu) ili hladne obloge, na kožu iznad  mesta intervencije. Izbegavajte da spavate na strani na kojoj je bila intervencija. U slučaju povećavanja otoka i porasta telesne temperature obavezno se javiti stomatologu.