ProTaper system endodontskog zbrinjavanja zuba

ProTaper system endodontskog zbrinjavanja zuba (video izvor: YouTube, text: DCM)

ProTaper system endodontskog zbrinjavanja zuba predstavlja savremenu proceduru obrade kanala korena koja podrazumeva korišćenje mašinskih proširivača kao i kompletan sistem odgovarajućih sušača i gutaperki. Koriste se Nikl-Titanijumski instrumenti izrazite fleksibilnosti kao i endomotor sa mikro kolenjakom uz potpunu kontrolu broja obrtaja i vrednosti torzije. Prednost korišćenja ove tehnike je mogućnost ulaska u niše kanala korena, ponekad nedostupnih klasičnom sistemu obrade. Takođe u ProTaper sistemu postoji i opcija retretmana kanala primenom D  fajlova

Benefit za pacijenta: Zub ili zaostali koren u velikom broju slučajeva može biti spašen, čak i kada je konvencionalnom metodom zbrinjavanja progašen “za vađenje”. Takođe zub koji je ranije tretiran, ali i dalje predstavlja problem u smislu bola i otoka, moguće je ponovo lečiti. Nakon uspešne terapije ranije “otpisani” zubi mogu biti sanirani “belom plombom” ili iskorišćeni kao nosači keramičkih krunica. Spašavanjem zuba od “vađenja”, spašavaju se i njegovi susedni zubi.

.